194
6.
Αν το όπλο δεν πυροδοτήσει με το τράβηγμα της σκανδάλης χειριστείτε
το προσεκτικά.
Ένα φυσίγγιο μπορεί περιστασιακά να μην πυροδοτήσει με το πάτημα της
σκανδάλης. Σε μια τέτοια περίπτωση, γυρίζουμε την κάννη προς ασφαλή
κατεύθυνση και περιμένουμε 10 δευτερόλεπτα. Κρατούμε το πρόσωπο μακριά
από τη θαλάμη. Ανοίγουμε προσεκτικά τα κλειδιά, το απογεμίζουμε και
απορρίπτουμε το φυσίγγιο.
Έχετε πάντα στο νου ότι όταν υπάρχει φυσίγγιο στη θαλάμη, ακόμη και αν σε
προηγούμενη προσπάθεια μας να πυροβολήσουμε αυτό δεν πυροδότησε, το
όπλο είναι γεμάτο κι έτοιμο να πυροδοτήσει. Μπορεί οποιανδήποτε στιγμή να
πυροδοτήσει, γι’ αυτό να θυμάστε τον κανόνα 1 (η κάννη να είναι πάντα
στραμμένη προς ασφαλή κατεύθυνση).
7.
Φορούμε πάντα προστατευτικά γυαλιά στο κυνήγι και ωτοασπίδες κατά
τη σκοποβολή.
Τα σφαιρίδια των σκαγιών και ο ήχος ενός πυροβολισμού μπορούν να
επηρεάσουν ίσως και ανεπανόρθωτα, την όραση και την ακοή μας, γι’ αυτό
οφείλουμε να τα προφυλάσσουμε συνεχώς.
Τα μάτια των κυνηγών αντιμετωπίζουν πολλαπλούς κινδύνους κατά τη
διάρκεια του κυνηγιού. .Όλοι ανεξαιρέτως οι σκοπευτές πρέπει κατά τη
σκοποβολή να φορούν προστατευτικά γυαλιά και κατάλληλες ωτοασπίδες. Τα
γυαλιά προστατεύουν από κλαδιά, σκάγια, χώματα, πέτρες, κομμάτια
σπασμένου δίσκου ή και εκπυρσοκρότηση του όπλου και οι ωτοασπίδες
προφυλάσσουν την ακοή μας από τον ήχο που κάνει ο πυροβολισμός. Τα
γυαλιά είναι απαραίτητα κατά τη λύση και τη συντήρηση του όπλου διότι
προφυλάσσουν τα μάτια από ελατήρια ή άλλα κομμάτια και λάδια. Έστω και
αν ακόμα αποφασίσουμε να μη χρησιμοποιήσουμε ωτοασπίδες, δεν πρέπει
κατ’ ουδένα λόγο να αγνοήσουμε την προστασία που μας παρέχουν τα γυαλιά
στο κυνήγι. Στην αγορά υπάρχει διαθέσιμη μεγάλη ποικιλία από τέτοια γυαλιά
και ωτοασπίδες.
Αυτός ο κανόνας ασφάλειας αναφέρεται μόνο στην προσωπική προφύλαξη
του σκοπευτή και βοηθά στη σκόπευση, αυξάνοντας έτσι την ευχαρίστηση
από το άθλημα.
8.
Σιγουρευόμαστε ότι η κάννη δεν περιέχει εμπόδια ή βουλώματα πριν από
την πυροδότηση.
Προτού γεμίσουμε το όπλο, κοιτάζουμε μέσα από την κάννη για να δούμε αν
υπάρχουν οποιεσδήποτε ακαθαρσίες. Ακόμα και λίγη σκόνη, χιόνι ή επιπλέον
συντηρητικό ή σκουριά, δυνατόν να αυξήσουν επικίνδυνα την πίεση
φουσκώνοντας ή και σκάζοντας την κάννη με την πυροδότηση με αποτέλεσμα
να τραυματίσουν τον ίδιο τον σκοπευτή ή τους παρευρισκόμενους. Έπειτα
από κάθε χρήση του όπλου, πρέπει πάντοτε να καθαρίζουμε την κάννη με
καθαριστήρα και ρούχο για να φύγουν τα στοιχεία που προκαλούν σκουριά