6.
Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα φυσίγγια.
Πολύ σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε πάντα τα κατάλληλα φυσίγγια για
το όπλο μας. Φροντίζουμε να διαβάζουμε προσεκτικά όλες τις
προειδοποιήσεις που αναγράφονται στο βιβλιάριο χειρισμού του όπλου και
στο κουτί των φυσιγγίων.
Εικ. 6.9
Χρησιμοποιούμε κατάλληλα φυσίγγια.
Πολύ σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε πάντα τα κατάλληλα φυσίγγια για
το όπλο μας. Φροντίζουμε να διαβάζουμε προσεκτικά όλες τις
προειδοποιήσεις που αναγράφονται στο βιβλιάριο χειρισμού του όπλου και
στο κουτί των φυσιγγίων.
Τα ακατάλληλα ή λανθασμένα φυσίγγια μπορεί να καταστρέψουν το όπλο ή
ακόμα και να τραυματίσουν κάποιον. Ένα και μόνο ακατάλληλο φυσίγγιο
είναι ικανό να καταστρέψει το όπλο. Ο χρόνος που χρειαζόμαστε για να
ελέγξουμε την καταλληλότητά του είναι μόνο ένα δευτερόλεπτο.
Χρησιμοποιούμε μόνο τα φυσίγγια που ταιριάζουν ακριβώς στο όπλο μας.
Τα όπλα είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και δοκιμασμένα για να
ταιριάζουν ακριβώς με φυσίγγια εργοστασίων. Τα φυσίγγια που
κατασκευάζουμε ή αναγεμίζουμε εμείς και διαφέρουν από τις πιέσεις των
εργοστασιακών γομώσεων ή από προβλεπόμενα συστατικά, είναι επικίνδυνα
και για τον οπλισμό αλλά και για τον άνθρωπο. Δε χρησιμοποιούμε
λανθασμένες αναγομώσεις ή φυσίγγια με άγνωστα συστατικά.
Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούμε φυσίγγια που έχουν βραχεί. Δε
ραντίζουμε τα φυσίγγια με λάδια ή καθαρτικά ούτε τα τοποθετούμε σε όπλα
υπερβολικά λαδιασμένα, γιατί μπορεί να προκαλέσουν φτωχή ανάφλεξη, ή
μειωμένη απόδοση ή να κάνουν ζημιά στο όπλο ή στον χειριστή ή και σε
άλλους.
Κάθε φυσίγγιο πρέπει να ελέγχεται προτού μπει στο όπλο. Ποτέ δεν
χρησιμοποιούμε καταστραμμένα ή υποδεέστερα ή αλλοιωμένα φυσίγγια – τα
λεφτά που θα εξοικονομήσουμε δεν αξίζουν μπροστά στη ζημιά που θα
προκαλέσουμε στο όπλο.
M.A
5.
193