192
Τυχόν χτύπημα ή τράνταγμα, ανεξάρτητα απ’ τη θέση του μοχλού ασφαλείας,
μπορεί να ενεργοποιήσει το μηχανισμό πυροδότησης. Αυτό μπορεί να συμβεί
και χωρίς να ενοχληθεί η σκανδάλη, με πτώση για παράδειγμα. Ποτέ δεν
ακουμπούμε ένα γεμάτο όπλο όπου βρούμε γιατί υπάρχει περίπτωση να
γλιστρήσει και να πέσει με αρκετή δύναμη και να εκπυρσοκροτήσει. Το μόνο
ασφαλές όπλο είναι το ανοικτό και το άδειο. Η ασφάλεια του όπλου είμαστε,
σε τελική ανάλυση, εμείς και όσα γνωρίζουμε.
Προτού χρησιμοποιήσετε το όπλο σας διαβάστε τους κανονισμούς ασφάλειας
της κατασκευάστριας εταιρίας για να ενημερωθείτε για την ασφάλειά του και
τον τρόπο λειτουργίας της. Να θυμάστε πάντα πως εσείς, σε συνδυασμό με το
σωστό χειρισμό του όπλου, είστε πάντα η καλύτερη ασφάλεια.
4.
Αναγνωρίζουμε το στόχο μας και τι υπάρχει πίσω του.
Από τη στιγμή που πυροβολούμε, χάνουμε
πλέον κάθε έλεγχο πάνω στα σκάγια, δεν
είμαστε σίγουροι πού θα καταλήξουν. Γι’ αυτό,
αν δεν αναγνωρίσουμε πρώτα το στόχο μας,
δεν πυροβολούμε. Πρέπει να είμαστε πάντα
σίγουροι πως πίσω από το στόχο μας δε
βρίσκεται κάποιο έμψυχο ον ή κάποιο
αντικείμενο που θα μπορούσε να χτυπήσουμε.
Εικ. 6.7
Ποτέ δεν πυροβολούμε αν
δεν αναγνωρίσουμε το στόχο μας.
Εικ. 6.8
Αναγνωρίζουμε το στόχο
μας και τι υπάρχει πίσω του.
Επίσης, ποτέ δεν πυροβολούμε κάτι που κινείται ή κάνει θόρυβο χωρίς να
είμαστε απόλυτα σίγουροι για το τι είναι αυτό. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα
αμέλειας όσον αφορά την ασφάλεια των άλλων. Πριν πυροβολήσετε,
σιγουρευτείτε λοιπόν για τον ακριβή στόχο σας. Σημαντικό είναι επίσης να
υπολογίσετε και την πιθανή κατεύθυνση που θα έχουν τα σκάγια που δε θα
χτυπήσουν το στόχο ή θα εξοστρακιστούν σε άλλη κατεύθυνση.
M.A
M.A