191
Πρέπει οπωσδήποτε να κρατάμε την κάννη στραμμένη προς ασφαλή
κατεύθυνση και να έχουμε τον έλεγχό της σε περίπτωση πτώσης ή
παραπατήματός μας. Αυτή είναι δική μας ευθύνη και μόνο εμείς μπορούμε να
τη σεβαστούμε..
Να χειρίζεστε πάντα το όπλο σας όπως και αυτό να ήταν πάντα γεμάτο.
2.
Όταν τα όπλα δε χρησιμοποιούνται, πρέπει να είναι άδεια.
Τα όπλα πρέπει να είναι γεμισμένα μόνο όταν είμαστε σε κατάλληλη περιοχή,
έτοιμοι δηλαδή για να κυνηγήσουμε. Ακόμα και όταν τα όπλα και τα φυσίγγια
δε χρησιμοποιούνται, πρέπει και τότε να είναι ασφαλή για όλους.. Ο
ιδιοκτήτης του όπλου δεν πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά σε μη
κυνηγούς και ιδιαίτερα σε παιδιά .
Απογεμίζουμε πάντα το όπλο μας μόλις σταματήσουμε να κυνηγάμε ή ακόμα
και όταν κάνουμε διάλειμμα. Ένα γεμάτο όπλο δεν έχει θέση κοντά ή μέσα σε
αυτοκίνητα και κτήρια. Απογεμίζουμε και αποσυναρμολογούμε αμέσως το
όπλο μετά το κυνήγι και, προτού το μεταφέρουμε με το αυτοκίνητο στο σπίτι,
το τοποθετούμε σε θήκη.
Όποτε χρησιμοποιούμε ή δανείζουμε ένα όπλο, το ανοίγουμε κι ελέγχουμε τη
θαλάμη για να βεβαιωθούμε πως είναι άδειο. Όταν δεν το χρησιμοποιούμε, το
έχουμε πάντα ανοιχτό. Ποτέ δε θεωρούμε πως ένα όπλο είναι άδειο αν δεν το
ελέγξουμε. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό ενός έμπειρου χειριστή.
Ποτέ δεν ανεβαίνουμε σε φράκτες, δέντρα ή κάνουμε ακροβατικά με γεμάτο
όπλο. Η κοινή λογική και οι βασικοί κανόνες απαιτούν την απογέμιση του
όπλου για μέγιστη ασφάλεια. Ποτέ δε σπρώχνουμε ή τραβούμε ένα γεμάτο
όπλο. Ποτέ δε μεταφέρουμε ένα όπλο στη θήκη του γεμάτο, πάντοτε το
αδειάζουμε.
Το όπλο πρέπει να αποθηκεύεται σε ασφαλές μέρος στο σπίτι σας και να είναι
πάντα άδειο στη θήκη του. Πρέπει, ιδίως, να αποθηκεύουμε το όπλο σε μέρος
στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά˙ τα όπλα ενθουσιάζουν τα μικρά παιδιά
και η φυσική, νεανική τους περιέργεια μπορεί να έχει δυσάρεστα
αποτελέσματα.
3.
Δε βασιζόμαστε ποτέ στις εργοστασιακές ασφάλειες του όπλου μας.
Χειριζόμαστε το όπλο όπως και να είναι έτοιμο να πυροδοτήσει οποιανδήποτε
στιγμή, ανεξάρτητα από το αν πιέζουμε ή όχι τη σκανδάλη. Στο όπλο, η
ασφάλεια είναι μηχανισμός που δυνατόν να μη λειτουργήσει την κατάλληλη
στιγμή. Από λάθος επίσης μπορεί να θεωρήσουμε πως το όπλο μας είναι
ασφαλισμένο ενώ στην πραγματικότητα να μην είναι. Η ασφάλεια είναι
απλώς ένα συμπλήρωμα στο σωστό χειρισμό του όπλου. Ποτέ δεν πρέπει να
είμαστε απρόσεκτοι θεωρώντας ότι το όπλο μας είναι ασφαλισμένο.
Δε βάζουμε ποτέ το χέρι στη σκανδάλη αν δε σκοπεύουμε να πυροβολήσουμε
και κατά τη γέμιση – άδειασμά του. Ποτέ δεν πατάμε τη σκανδάλη κι όταν
ακόμα το όπλο είναι ασφαλισμένο. Υπάρχει πιθανότητα το όπλο να
πυροβολήσει οποιανδήποτε στιγμή χωρίς καν ν’ αγγίξουμε τη σκανδάλη,
ακόμα και μετά την απασφάλιση. Επίσης, ποτέ δε βάζουμε την ασφάλεια σε
ενδιάμεση θέση.