190
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο κυνηγός ή ο σκοπευτής, πρέπει να έχει τις απαραίτητες γνώσεις χειρισμού του
όπλου και να το χειρίζεται υπεύθυνα. Σύμφωνα με τις στατιστικές, σχεδόν όλα τα
κυνηγετικά ατυχήματα συμβαίνουν εξαιτίας ανεύθυνου χειρισμού.
Το κλειδί για ασφαλές κυνήγι είναι ο σωστός και υπεύθυνος χειρισμός του όπλου.
Από τη στιγμή που ο κυνηγός παίρνει στα χέρια του ένα όπλο, εισέρχεται σ’ ένα
σύστημα του οποίου έχει τον απόλυτο έλεγχο. Είναι δηλαδή ο κυνηγός το μόνο μέρος
του συστήματος που μπορεί να καταστήσει ένα όπλο ασφαλές ή μη.
Το κυνήγι και η σκοποβολή ανήκουν στην κατηγορία των ασφαλών αθλημάτων.
Σκοπός μας είναι να επισημάνουμε τα βασικά στοιχεία που θα διασφαλίσουν τον
ασφαλή χειρισμό και την σωστή αποθήκευση του όπλου. Έτσι, πιστεύουμε ότι θα σας
δώσουμε τα απαραίτητα εφόδια για να κυνηγάτε με ασφάλεια. Μην ξεχνάτε, πως ο
κυνηγός-σκοπευτής, αυτός ο ίδιος, είναι το κλειδί της επιτυχίας.
Να υπενθυμίζετε πάντα στους άλλους, και ειδικά στα παιδιά και τους μη κυνηγούς,
πόσο αναγκαίος είναι ο σωστός χειρισμός του όπλου, τόσο για την ασφάλεια των
κυνηγών όσο και για τη δική τους. Η προσοχή πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως
στους νέους κυνηγούς οι οποίοι πρέπει να ελέγχονται συστηματικά για το κατά πόσο
χειρίζονται επαρκώς ικανοποιητικά το όπλο. Μη διστάζετε ποτέ να επεμβαίνετε όταν
πρόκειται για τέτοια θέματα. Αν διαπιστώσετε ότι κάποιος παραβιάζει τους
κανονισμούς ασφάλειας, είναι υποχρέωσή σας να του υποδείξετε τον σωστό τρόπο
και τους κανονισμούς ασφάλειας.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.
Η κάννη να είναι πάντα στραμμένη προς ασφαλή κατεύθυνση.
Αυτός είναι και ο πιο βασικός κανόνας ασφάλειας. Αν ο καθένας κρατούσε το
όπλο προσεκτικά, και είχε την κάννη στραμμένη μόνο προς το σημείο που
σκοπεύει να πυροβολήσει, τότε δε θα υπήρχαν καθόλου ατυχήματα. Αυτό
είναι πολύ απλό και επαφίεται στον
καθένα μας να το εφαρμόσει
Ποτέ δε σημαδεύουμε κάτι που δεν
σκοπεύουμε να πυροβολήσουμε.
Αυτό είναι σημαντικό κυρίως στη
γέμιση και την απογέμιση. Με αυτό
τον τρόπο, κανείς δεν κινδυνεύει σε
περίπτωση εκπυρσοκρότησης.
Ασφαλής κατεύθυνση είναι η
κατεύθυνση στόχευσης κατά την
οποία τα σκάγια δεν είναι δυνατόν να
χτυπήσουν κάποιον. Η κατεύθυνση
αυτή μπορεί να είναι είτε προς τα
πάνω είτε προς τα κάτω, ποτέ όμως προς την κατεύθυνση κάποιου ατόμου ή
αντικειμένου που δεν είναι στόχος. Ακόμα κι όταν πυροδοτούμε ένα άδειο
όπλο δεν πρέπει ποτέ να σκοπεύουμε προς μιαν κατεύθυνση. Είναι σημαντικό
να δημιουργήσουμε και να αναπτύξουμε ασφαλείς συνήθειες.
M.A