189
ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΒΕΛΕΙΑ (ή ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ)
Ο κάθε κυνηγός πρέπει να μελετήσει και να γνωρίζει καλά τους πίνακες βαλλιστικής
για το όπλο και τα φυσίγγιά του. Για να είναι το κυνήγι ασφαλές, πρέπει ο κυνηγός να
γνωρίζει πόσο μακριά χτυπά το όπλο του. Ο σωστός κυνηγός πυροβολεί μόνο θήραμα
το οποίο είναι σίγουρος ότι αμέσως μετά θα πέσει κάτω σε μικρή μάλιστα απόσταση
από το σημείο που πυροβολήθηκε. Δεν πυροβολούμε θηράματα που βρίσκονται πολύ
μακριά από εμάς γιατί το μόνο που πετυχαίνουμε τις περισσότερες φορές, είναι να
τραυματίσουμε, χωρίς να το καταβάλουμε, το θήραμα και αυτό να πεθάνει την ίδια
μέρα ή μερικές μέρες αργότερα από αιμορραγία ή μόλυνση.
Ο κυνηγός, έχει επίσης υποχρέωση να αναγνωρίζει το στόχο του και ότι βρίσκεται
πίσω από αυτόν. Τα περισσότερα σύγχρονα όπλα χτυπούν σε πιο μακρινή απόσταση
από την έκταση ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ
προσεκτικοί. Αν έχετε έστω και την παραμικρή υποψία ότι η τουφεκιά είναι.
επικίνδυνη, μην την επιχειρήσετε.
Εικ.6.6
Ο πιο πάνω πίνακας απεικονίζει την απόσταση την οποία μπορούν να
καλύψουν τα σφαιρίδια ανάλογα με το μέγεθός τους, έτσι που να έχουν τη
δυνατότητα να τραυματίσουν ανεπανόρθωτα ή να σκοτώσουν ακόμα και άνθρωπο.