188
-
Επαναλαμβάνουμε το ίδιο μέχρις ότου η χαρτοπετσέτα βγαίνει από
την κάννη όσο το δυνατόν πιο καθαρή.
-
Βάζουμε λάδι συντήρησης πάνω σε ένα μαλακό ρούχο και αλείφουμε
το εξωτερικό και το εσωτερικό των καννών.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Να θυμάστε πάντα ότι, προτού χρησιμοποιήσουμε ξανά το όπλο, πρέπει να
αφαιρέσουμε το λάδι από το εσωτερικό των καννών με ένα ρούχο .
-
Μη βάζετε υπερβολικό λάδι στο όπλο.
-
Πριν χρησιμοποιήσετε ένα καινούριο όπλο, καθαρίστε το.
-
Όταν τοποθετείτε το όπλο σας στη θήκη, να κρατάτε τις κάννες με ένα
ρούχο και να αποφεύγετε να αφήνετε τον ιδρώτα να πέσει πάνω γιατί
αυτό μπορεί να δημιουργήσει σκουριά.
Σε περίπτωση που το όπλο μένει για αρκετό καιρό αχρησιμοποίητο, ελέγχετέ το σε
τακτά χρονικά διαστήματα για να είσαστε σίγουροι ότι δεν έχει σκουριάσει.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
Οι σωστοί και υπεύθυνοι κυνηγοί γνωρίζουν ποια είναι τα κατάλληλα φυσίγγια για το
όπλο τους. Η διάμετρος της κάννης σε κάθε σύγχρονο όπλο, είναι σφραγισμένη. Η
διάμετρος είναι επίσης σημειωμένη στη βάση κάθε φυσιγγίου και σε κάθε κουτί που
τα περιέχει. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι χρησιμοποιούμε τα σωστά φυσίγγια.
Το μέγεθος των σκαγιών είναι σημειωμένο στα κουτιά των φυσιγγίων. Δεν
κυνηγούμε τσίχλες με φυσίγγια Νο 2, ούτε λαγούς με φυσίγγια Νο 9. Κυνηγούμε
πάντοτε με το σωστό για το όπλο μας και για το θήραμα που θα χτυπήσουμε μέγεθος
σκαγιών .
Ένας προσεχτικός κυνηγός δε χρησιμοποιεί φυσίγγια magnum σ’ ένα όπλο που είναι
φτιαγμένο μόνο για κανονικές γομώσεις. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
Είναι γεγονός ότι η αναγόμωση των φυσιγγίων είναι οικονομική για την τσέπη μας.
Οι υπεύθυνοι κυνηγοί ακολουθούν προσεκτικά τις διαδικασίες αναγόμωσης,
χρησιμοποιούν τη σωστή γόμωση, χειρίζονται κι αποθηκεύουν με ασφάλεια τον
οπλισμό τους και τηρούν το νόμο ή τους κανονισμούς που αφορούν την αποθήκευση
πυρίτιδας και σωστής αναγόμωσης.
Οι ποσότητες πυρίτιδας πρέπει να φυλάγονται πάνω απ’ όλα μακριά από τα παιδιά.
Πρέπει επίσης να κρατούνται μακριά από φωτιά, τσιγάρα και άλλα εύφλεκτα υλικά,
σε ξηρό, δροσερό και ασφαλισμένο μέρος.