187
Υλικά Συντήρησης:
1.
Καθαριστική βέργα
2.
Μεταλλική Βούρτσα
3.
Μαλακό ρούχο
4.
Χαρτοπετσέτες
5.
Λάδι κάθαρσης
6.
Λάδι συντήρησης
7.
Πινέλο ή οδοντόβουρτσα
Κοντάκι:
-
Κρατούμε το κοντάκι με το ένα χέρι, το τινάζουμε δυνατά για να φύγει
το νερό που πιθανόν να έχει μείνει στο μηχανισμό (κλειδιά).
-
Με ένα πινέλο ή μια οδοντόβουρτσα καθαρίζουμε το μηχανισμό από
λάσπες, φύλλα, αίμα, και οποιοδήποτε άλλο ξένο σώμα.
-
Με ένα κομμάτι ρούχο αλείφουμε με λάδι κάθαρσης τα εξωτερικά
σημεία του μηχανισμού.
-
Αφήνουμε το λάδι κάθαρσης πάνω στο μηχανισμό για δέκα λεπτά
περίπου.
-
Σκουπίζουμε καλά με ένα μαλακό ρούχο ή χαρτί υγείας τα σημεία
που είχαμε αλείψει με λάδι.
-
Στη συνέχεια βάζουμε λάδι συντήρησης πάνω σε ένα μαλακό ρούχο
και αλείφουμε το μηχανισμό.
-
Για το ξύλινο μέρος του κοντακιού, χρησιμοποιούμε λάδι ειδικό για
τη συντήρηση του ξύλου.
-
Για να καθαρίσουμε το παρακόντακο, χρησιμοποιούμε την ίδια
μέθοδο όπως στο κοντάκι.
Κάννες:
-
Καθαρίζουμε τις κάννες από νερό που πιθανόν να υπάρχει.
-
Παίρνουμε ένα μαλακό ρούχο ή μια χαρτοπετσέτα (χαρτί υγείας) και
καθαρίζουμε όσο πιο σφιχτά μπορούμε το εξωτερικό των καννών, το
χώρο μεταξύ των καννών και το χώρο ανάμεσα στη ρήγα και την
κάννη,.
-
Στη συνέχεια βάζουμε λάδι κάθαρσης στο εσωτερικό των καννών.
-
Αφήνουμε το λάδι κάθαρσης να δράσει για δέκα λεπτά περίπου.
-
Στη συνέχεια διπλώνουμε και τυλίγουμε μια χαρτοπετσέτα (ή μαλακό
ρούχο) και τη σπρώχνουμε με την καθαριστική βέργα μέσα στις
κάννες (η χαρτοπετσέτα πρέπει να εφαρμόζει σφιχτά μέσα στις
κάννες).
-
Κατόπιν, συνδέουμε τη βούρτσα με την καθαριστική βέργα και με
μικρές, κοφτές, μπρος–πίσω κινήσεις καθαρίζουμε την περιοχή κατά
μήκος του εσωτερικού των καννών για να αφαιρεθούν όλα τα ίχνη από
υπολείμματα μολύβδου.
-
Στη συνέχεια, διπλώνουμε και τυλίγουμε μια χαρτοπετσέτα (χαρτί
υγείας) ή μαλακό ρούχο και το σπρώχνουμε μέσα στις κάννες με την
καθαριστική βέργα.