προσθέσει και τους άγραφους νόμους και κώδικες. Οι άγραφοι νόμοι και οι κώδικες
καθορίζουν συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς το οποίον πρέπει να ακολουθούν όλοι
όσοι θέλουν να ονομάζονται αθλητές κυνηγοί (sportsmen). Σημειώστε ότι υπάρχουν
πολλές «γκρίζες ζώνες» -θέματα δηλαδή που είτε δεν ερμηνεύονται πάντοτε με
σαφήνεια, είτε επιδέχονται διπλή ερμηνεία- όσον αφορά τη γενική δεοντολογία. Σ’
αυτή την περίπτωση, ο κυνηγός θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την προσωπική του
κρίση και λογική.
Νόμοι του κυνηγιού
Ένας σωστός και ηθικός κυνηγός πρέπει να ακολουθεί και να τηρεί όλους τους
νόμους του κυνηγιού για τους εξής βασικούς λόγους:
1.
Διασφαλίζουν την ασφάλεια και το συμφέρον των πολιτών.
2.
Εξασφαλίζουν και εγγυώνται ίσες ευκαιρίες κυνηγιού για όλους.
3.
Προστατεύουν και διατηρούν την άγρια ζωή.
Οι νόμοι του κυνηγιού διαφέρουν από κράτος σε κράτος˙ έχουν όμως όλοι ως βασικό
άξονά τους τις πιο πάνω αρχές. Όσοι παραβιάζουν τους νόμους θεωρούνται
εγκληματίες.
Πολλοί νόμοι αφορούν την προστασία του άγριου θηράματος. Σ΄ αυτούς
περιλαμβάνεται και ο νόμος των κλειστών περιόδων κυνηγιού που σκοπό έχει να
προστατέψει το θήραμα σε εποχές που θεωρούνται καθοριστικές για την ανάπτυξη
και τη διατήρησή του. Τέτοια περίοδος είναι αυτή της αναπαραγωγής. Άλλος νόμος,
ο νόμος για τον Ανώτατο Αριθμό Θηραμάτων (Quota), σκοπό έχει να δώσει τη
δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους κυνηγούς να συμμετάσχουν στην
επιτρεπόμενη συγκομιδή. Ο καλός και «σωστός» κυνηγός κατανοεί και σέβεται τους
περιορισμούς όσον αφορά τις κλειστές περιόδους και τον Ανώτατο Αριθμό
Θηραμάτων (Quota).
Νόμοι για τη δημόσια ασφάλεια
Η αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού και η συνεχής μείωση των περιοχών για
κυνήγι καθιστούν αναγκαία την επιβολή ρυθμίσεων για την ορθολογική διεξαγωγή
του κυνηγιού. Παραδείγματα τέτοιων ρυθμίσεων είναι:
1.
Η απαγόρευση του κυνηγιού σε ακτίνα 500 μέτρων από οικιστικές περιοχές
και σε ακτίνα 200 μέτρων από μεμονωμένες κατοικίες.
2.
Η απαγόρευση των πυροβολισμών από, προς ή πάνω από δημόσιους δρόμους.
3.
Η απαγόρευση της ρίψης σκυβάλων.
4.
Η απαγόρευση της μεταφοράς συναρμολογημένων ή έμφορτων όπλων σε
οχήματα.
21