Μέγεθος σφαιριδίων
Νούμερο
Σφαιριδίων
9
8 1/2
8
7 1/2 6
5
4
2
1
ΒΒ
Τ
F
Διάμετρος
Σφαιριδίων σε
ίντσες
0,08
0,085
0,09
0,095 0,11
0,12
0,13
0,15
0,16
0,18
0,2
022
Διάμετρος
Σφαιριδίων σε
εκατοστά
0,2
0,22
0,23
0,24
0,28
0,3
0,33
0,38
0,41
0,46
0,5
0,56
Ποσότητα
σφαιριδίων ανά
ουγκιά (28g)
περίπου
585
-
410
350
225
170
135
87
-
50
-
-
Μερικά όπλα έχουν καλύτερα αποτελέσματα
διασποράς με μερικά μεγέθη σκαγιών, σε
διαφορετικό βάρος γόμωσης ή ακόμη με
διαφορετικές μάρκες φυσιγγίων. Ας δούμε πώς
βρίσκουμε τον καλύτερο τύπο φυσιγγίου για
κάθε όπλο.
Εικ.6.4
Ετοιμάζουμε τετράγωνα κομμάτια
χαρτιού με πλευρές 40 ίντσες και από το κέντρο
του τετραγώνου σχεδιάζουμε κύκλους με ακτίνα
15
ιντσών. Πυροβολούμε κατά των στόχων από
τα 36 μέτρα. Μετρούμε τις τρύπες στον κύκλο
κάθε στόχου.
Γνωρίζουμε από πριν τον αριθμό των σκαγιών για κάθε νούμερο φυσιγγίου και κάθε
βάρος γόμωσης. Διαιρούμε τον αριθμό όλων των τρυπών μέσα στον κύκλο με τον
αριθμό των σκαγιών σε κάθε φυσίγγιο για να βρούμε το ποσοστό. Το φυσίγγιο που θα
δώσει το μεγαλύτερο ποσοστό είναι το ιδανικό για το όπλο μας. Πρέπει επίσης να
παρατηρήσουμε κατά πόσο υπάρχουν κενά στη διασπορά ή κατά πόσο η διασπορά
δεν είναι ομοιόμορφη. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να πειραματιστούμε με
διαφορετική γόμωση ή διαφορετική μάρκα φυσιγγίων για να βρούμε το πιο
κατάλληλο φυσίγγιο για το όπλο μας.
36
m
M.A
184