Το σημείο που έχει τη μικρότερη αντίσταση είναι το μπροστινό μέρος του φυσιγγίου.
που ωθεί το πιστόνι με τα σκάγια έξω από το φυσίγγιο και την κάννη με πολύ μεγάλη
ταχύτητα.
Διαμέτρημα Μέγεθος Θαλάμης Σύσφιγξη Κάννης
Εικ. 6.3
Πάνω στο όπλο αναγράφονται το μέγεθος της θαλάμης του όπλου,
η σύσφιγξη της κάννης καθώς και το διαμέτρημα.
Πάνω στα φυσίγγια αναγράφεται το μέγεθος του κάθε φυσιγγίου σε μιλίμετρα ή
ίντσες. Πάνω στο όπλο αναγράφεται το μέγεθος της θαλάμης. Σε καμιά περίπτωση
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται φυσίγγια μεγαλύτερα από τη θαλάμη του όπλου.
Τα μεγέθη των φυσιγγίων αρχίζουν από 50 mm (2,1 ίντσες) μέχρι και 82.3mm (3 ½
ίντσες).
Τα φυσίγγια magnum δε χτυπούν μεγαλύτερες αποστάσεις από τα άλλα φυσίγγια. Τα
magnum περιέχουν απλώς πιο πολύ μπαρούτι και σκάγια από τα άλλα φυσίγγια με
αποτέλεσμα να βελτιώνεται η διασπορά σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Επίσης, όταν σε
ένα όπλο αναγράφεται η ονομασία magnum ή «3 ίντσες», αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει
να χρησιμοποιούμε μόνο φυσίγγια magnum ή ότι με φυσίγγια magnum θα έχουμε
καλύτερα αποτελέσματα.
Το νούμερο του φυσιγγίου καθορίζεται από τη διάμετρο των σκαγιών. Το μικρότερο
συνήθως μέγεθος σκαγιού είναι το 9 και παίρνει περίπου 585 σκάγια για 30gr.
Άλλα μεγέθη είναι το 12, που είναι το πιο μικρό, και τα 11, 10, 6, 8 ½, 8, 7 ½, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1,
ΒΒ, Τ, F.
M.A
183