Σκάγια
Σώμα
Πιστονάκι ή τάπα
Κάλυκας
Μπαρούτι
Καψούλι
Εικ.6.2
Το καψούλι χρησιμοποιείται για να ανάψει το μπαρούτι. Είναι ένα εκρηκτικό μίγμα
που όταν χτυπηθεί από τον επικρουστήρα (βελόνα του όπλου) εκρήγνυται ή καίγεται
πολύ γρήγορα. Αυτή η μικρή έκρηξη ή σπινθήρας ανάβει το μπαρούτι.
Κατά την καύση του, το μπαρούτι αλλάζει μορφή και από στερεό μετατρέπεται σε
αέριο δημιουργώντας πολύ μεγάλη πίεση μέσα στον κάλυκα. Η πίεση αυτή πρέπει να
απελευθερωθεί και θα απελευθερωθεί από το σημείο που έχει τη λιγότερη αντίσταση.
από καθαρό μολύβι των οποίων η διάμετρος ισούται με τη διάμετρο του εσωτερικού
της κάννης του όπλου. Ανάλογα με το πόσες τέτοιες μπάλες χρειάζονται για να
φτάσουμε το βάρος της 1 λίμπρας (1Kg = 2,2 λίμπρες), παίρνει και το όνομά του το
όπλο. Για παράδειγμα, αν χρειάζονται 12 μπάλες, το διαμέτρημά του είναι 12 και το
όπλο ονομάζεται 12άρι, αν χρειάζονται 20 το διαμέτρημά του είναι 20 και ονομάζεται
20
άρι κ.ο.κ
Τα κυνηγετικά όπλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Κύπρο είναι το 12άρι, το
16
άρι, το 20άρι, το 28άρι και 0,410 (flobert) . Το πιο διαδεδομένο στην Κύπρο είναι
το 12άρι.
Φυσίγγια.
Τα κύρια μέρη ενός φυσιγγίου είναι τα ακόλουθα:
1.
Κάλυκας.
2.
Καψούλι.
3.
Μπαρούτι.
4.
Πιστονάκι ή Τάπα.
5.
Σκάγια.
182