Οι καιρικές συνθήκες και η επίδρασή τους στην απόδοση των φυσιγγίων
Στην Κύπρο επικρατεί η εντύπωση ότι οι καιρικές συνθήκες, όπως είναι η
κατεύθυνση του ανέμου (βόρειος, νότιος, ανατολικός, δυτικός), η θερμοκρασία, η
ηλιοφάνεια, η περίοδος της μέρας (αν είναι πρωί ή απόγευμα), διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην απόδοση του φυσιγγίου. Η πεποίθηση αυτή έχει επιφέρει
σύγχυση στον κύπριο κυνηγό και τον έκανε να μεταφέρει μαζί του στο κυνήγι
διάφορους τύπους φυσιγγίων διαφόρων κατασκευαστών.
Σε αντίθεση με την Κύπρο, την άποψη αυτή δεν ενστερνίζεται καμιά άλλη χώρα στον
κόσμο και κανένας κυνηγός αλλά και κανένα σοβαρό εργοστάσιο δε διαχωρίζει τα
φυσίγγιά του ανάλογα με τον καιρό.
Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει στη βάση διαφορετικών κλιματολογικών
συνθηκών, διαφορετικών τύπων φυσιγγίων και διαφορετικών κατασκευαστών, έχει
διαφανεί ότι η διαφορά στην απόδοση των φυσιγγίων οφείλεται στη μείωση της
θερμοκρασίας η οποία έχει ως επακόλουθο τη μείωση της πίεσης και της ταχύτητας
βολής. Οι διαφορές όμως που παρουσιάζονται στην απόδοση των φυσιγγίων είναι
μηδαμινές και αμελητέες και δε χρήζουν προσοχής.
Παραδείγματα:
Στους 20°C:
Φυσίγγιο τύπου Χ. Πιέσεις 650 bar, ταχύτητα Vo 395 m/s
Φυσίγγιο τύπου Ψ. Πιέσεις 820 bar, ταχύτητα Vo 420 m/s
Στους 10°C:
Φυσίγγιο τύπου Χ. Πιέσεις 625 bar, ταχύτητα Vo 390 m/s
Φυσίγγιο τύπου Ψ. Πιέσεις 800 bar, ταχύτητα Vo 410 m/s
Στους 0°C:
Φυσίγγιο τύπου Χ. Πιέσεις 600 bar, ταχύτητα Vo 380 m/s
Φυσίγγιο τύπου Ψ. Πιέσεις 750 bar, ταχύτητα Vo 400 m/s
Οι μικρές διαφορές που παρουσιάζονται στην πίεση και την ταχύτητα βολής στα πιο
πάνω παραδείγματα οφείλονται στο ότι όταν ο καιρός είναι ζεστός μειώνεται η
σχετική υγρασία της πυρίτιδας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιέσεις και κατ’
επέκταση η ταχύτητα βολής καθώς και η ανάκρουση (κλώτσημα).
Όταν ο καιρός είναι κρύος τότε συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο,. αυξάνεται δηλαδή η
σχετική υγρασία της πυρίτιδας, μειώνονται οι πιέσεις που αναπτύσσονται και κατ’
επέκταση μειώνεται η ταχύτητα βολής και η ανάκρουση.
Όπως φαίνεται και από τα πιο πάνω παραδείγματα οι διαφορές δεν είναι σημαντικές
και η επιτυχία στο κυνήγι δεν επηρεάζεται κατ’ ουδένα λόγο από τους παράγοντες
αυτούς.
185