Στο τέλος του αυλού υπάρχει στένωμα (σύσφιγξη κάννης) που ονομάζεται
τσοκ
.
Το
τσοκ ρυθμίζει τη διασπορά των σκαγιών στο στόχο. Όσο πιο στενό (σφιχτό) είναι το
τσοκ τόσο πιο μικρή είναι η διασπορά στα σκάγια, με αποτέλεσμα η πυκνότητα της
βολής σε μεγαλύτερες αποστάσεις να είναι μεγαλύτερη. Το μειονέκτημα όμως του
στενού τσοκ είναι ότι στις κοντινές-μεσαίες αποστάσεις (όπου πραγματοποιούνται οι
περισσότερες βολές), ο κύκλος των σκαγιών είναι πολύ μικρός, με αποτέλεσμα να
έχουμε πολλές αστοχίες.
Το μήκος των καννών.
Τα πιο συνηθισμένα μήκη καννών είναι 26, 28 και 30 ίντσες. Υπάρχουν βέβαια
μακρύτερα και κοντύτερα. Πολλοί πιστεύουν ότι οι μακρύτερες κάννες χτυπούν πιο
μακριά και πιο δυνατά από τις πιο κοντές, αυτό όμως είναι λάθος. Στην
πραγματικότητα χτυπούν το ίδιο. Οι μακρύτερες κάννες βοηθούν στο να
σημαδεύουμε καλύτερα και χρησιμοποιούνται για το κυνήγι της πάπιας και της
χήνας. Οι κοντές κάννες χρησιμοποιούνται για τα πυκνά μέρη, για το κυνήγι του
λαγού και της πέρδικας.
Τα μοντέρνα φυσίγγια, ανάλογα με τη γόμωση, επιτυγχάνουν μέγιστη ταχύτητα με
κάννες 24 ιντσών. Με μακρύτερες κάννες η βολή επιβραδύνεται λόγω της τριβής που
δημιουργείται μετά το σημείο των 26 ιντσών.
Σύσφιγξη ή Τσοκ
Το τσοκ (choke) είναι το μέγεθος της σύσφιγξης στη διάμετρο της κάννης, στο
στόμιό της. Στην Κύπρο, για να καθοριστεί το μέγεθος της σύσφιγξης,
χρησιμοποιείται συνήθως η ορολογία ένα, δύο, τρία , τέσσερα και πέντε (όπως
φαίνεται πιο κάτω ). Το μέγεθος της
σύσφιγξης (choke) καθορίζει και το
μέγεθος της διασποράς των σκαγιών.
Είναι εύκολο να αντιληφτούμε τι κάνει
το choke αν παρατηρήσουμε το στόμιο
ενός λάστιχου νερού.
Εικ 6.1
Όπως φαίνεται στο διπλανό
σχήμα , στο λάστιχο με το πλατύ
στόμιο, το νερό θα ανοίγει σε μεγάλη
ακτίνα χωρίς να φτάνει μακριά. Όταν
μεταβάλουμε το μέγεθος του στομίου με
το δάχτυλό μας, αλλάζει το μέγεθος της
ακτίνας και, ως αποτέλεσμα,, η απόσταση που φτάνει το νερό. Όταν το λάστιχο έχει
στενό στόμιο, ελευθερώνει μια λεπτή δέσμη νερού που φτάνει πολύ μακριά.
Το μέγεθος του τσοκ αναγράφεται πάνω στην κάννη, στα πολυτσοκ αναγράφεται
πάνω στο τσοκ. Στην κάννη αναγράφεται επίσης και το μέγεθος της θαλάμης που
προσδιορίζει και το μέγεθος του φυσιγγίου που επιδέχεται το όπλο μας. Είναι πολύ
M.Antoniou
179