Στο πιο πάνω σχήμα φαίνεται η διατομή μιας τυπικής κάννης κυνηγετικού όπλου
gauge 12.
Ξεκινώντας από τα αριστερά βλέπουμε τη
θαλάμη
του όπλου, το τμήμα της κάννης
δηλαδή που δέχεται το φυσίγγιo. H θαλάμη μπορεί να έχει μήκος από 65 μέχρι 76 χιλ.
και στις περιπτώσεις των super magnum, το μήκος της θαλάμης φτάνει τα 89 χιλ.
(3,5'').
Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μη χρησιμοποιούμε φυσίγγια με μήκος
κάλυκα μεγαλύτερο από τη θαλάμη του όπλου. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει
κίνδυνος η κάννη να εκραγεί και να τραυματιστούμε, είτε εμείς είτε οι διπλανοί μας.
Το μήκος του κάλυκα μετριέται πριν από τη γόμωση ή μετά τη βολή και σε καμιά
περίπτωση όταν το φυσίγγι είναι κλειστό.
Αμέσως μετά τη θαλάμη υπάρχει ο
κώνος προσαρμογής
.
Είναι το τμήμα της κάννης
που εισάγει τη γόμωση στην κυρίως κάννη. Το μήκος και η ποιότητα λείανσης του
κώνου επηρεάζουν την κατανομή των σκαγιών αλλά και το «κλώτσημα» του όπλου.
Ένας απότομος κώνος προκαλεί παραμορφώσεις στα σκάγια καθώς αυτά εισέρχονται
στην κυρίως κάννη, με αποτέλεσμα η κατανομή στο στόχο να είναι φτωχή . Το
τελείωμα της θαλάμης και ο κώνος είναι τα συνηθέστερα σημεία στα οποία μπορεί να
εμφανιστεί κάποια οξείδωση, γι’ αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο
καθάρισμα. Αυτό συμβαίνει γιατί στο μέρος αυτό υπάρχει η μεγαλύτερη καταπόνηση
κατά τη βολή και επιπλέον η λείανση εκεί δεν είναι τόσο καλή όσο στην κυρίως
κάννη, με αποτέλεσμα να "κρατά" κατάλοιπα πυρίτιδας κ.λπ.
Μετά τον κώνο προσαρμογής ακολουθεί η
κυρίως κάννη ή αυλός
όπως αποκαλείται
μερικές φορές. Η διάμετρος (για το gauge 12) κυμαίνεται από 18,2 έως 18,6 χιλ. ενώ
η τυπική διάμετρος είναι 18,55 χιλ. Μια σύγχρονη τάση (Back bore, Optimal bore)
υπαγορεύει ακόμα μεγαλύτερες διαμέτρους που φτάνουν μέχρι και τα 19,0 χιλ. Τα
όπλα με στενή κάννη 18,2 - 18,3 χιλ. «κλωτσάνε» περισσότερο.
Η κάννη του κυνηγετικού όπλου
178