Συχνάζει σε καλλιεργημένες ή χορταριασμένες κυρίως πεδινές περιοχές αλλά και σε
ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Οι βιότοποί του χαρακτηρίζονται από τη χαμηλή
βλάστηση και τα πολύ λίγα δέντρα.
Διατροφή
:
Τρέφεται με σπόρους, χόρτα και μικρά έντομα.
Αναπαραγωγή
:
Φωλιάζει σε ανοιχτές, πεδινές κυρίως περιοχές, κατά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου.
Γεννά 7-12 αυγά χρώματος κρεμ με πυκνές και μεγάλες καφετιές κηλίδες σε φωλιά
που κατασκευάζει με λίγα ξερά χόρτα κάτω από μικρούς θάμνους. Η επώαση διαρκεί
17-20
μέρες και την αναλαμβάνει το θηλυκό. Οι νεοσσοί εγκαταλείπουν τη φωλιά
μαζί με τη μητέρα τους λίγες ώρες μετά την εκκόλαψή τους.
Κατάσταση και εξάπλωση στην Κύπρο:
Είναι μόνιμος κάτοικος της Κύπρου. Άλλα πουλιά του είδους αυτού έρχονται στο
νησί κατά τις μεταναστεύσεις, κυρίως το φθινόπωρο. Είναι θηρεύσιμο είδος.
ΜΠΕΚΑΤΣΑ (
Scolopax rusticola
)
Κοινή ονομασία: Μπεκάτσα
Ταξινόμηση:
Κλάση: Aves (Πτηνά)
Τάξη: Charadriiformes (Χαραδριόμορφα)
Οικογένεια: Scolopacidae (Σκολοπακίδαι)
Είδος:
Scolopax rusticola
Περιγραφή:
Είναι σωματώδες πουλί
με
ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό
το
μεγάλο του ράμφος
(
μήκος μέχρι 8 εκ.) και
τα κοντά του πόδια.
Έχει μαυροκαφέ χρώμα
με
ασπριδερές
ραβδώσεις στην κεφαλή,
το λαιμό και την πλάτη.
Το χρώμα τού κάτω
μέρους του κορμιού του είναι καστανό με ελαφρές σκούρες ραβδώσεις. Η ουρά του
είναι πολύ μικρή.
Μήκος: 33-35 εκ.
Βιότοπος:
Συχνάζει σε δασώδεις περιοχές με πυκνή, χαμηλή βλάστηση. Προτιμά τα υγρά,
μαλακά εδάφη όπου βρίσκει την τροφή του χρησιμοποιώντας το μακρύ του ράμφος.
M.Antoniou
166