περιβόλια, σπαρτά). Κινείται σε μικρότερες ομάδες απ’ ότι η πέρδικα, που σπάνια
ξεπερνούν τα δέκα πουλιά.
Διατροφή:
Τρέφεται με σπόρους, χόρτα, καρπούς και με μικρά έντομα (σκαθάρια, ακρίδες,
μυρμήγκια).
Αναπαραγωγή:
Φωλιάζει συνήθως μια φορά και κάποτε δυο φορές το χρόνο κατά την περίοδο
Μαρτίου-Ιουνίου. Γεννά συνήθως 8-12 αυγά χρώματος λαδί μέχρι κιτρινοκαφέ σε
κοιλότητα στο έδαφος που την επιστρώνει με χόρτα. Η επώαση διαρκεί 18-19 μέρες
και την αναλαμβάνει το θηλυκό. Μετά την εκκόλαψη, οι νεοσσοί ακολουθούν τη
μητέρα τους για αναζήτηση τροφής. Τα νεαρά πουλιά μένουν με τους γονείς τους τον
πρώτο χειμώνα της ζωής τους.
Κατάσταση και εξάπλωση στην Κύπρο:
Είναι μόνιμος κάτοικος της Κύπρου και απαντά κυρίως στις παραποτάμιες περιοχές
της Πάφου, της Λεμεσού και της Καρπασίας. Παλαιότερα το είδος αυτό ήταν πολύ
πιο σύνηθες. Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια από το Ταμείο Θήρας και
Πανίδας για εμπλουτισμό και άλλων περιοχών με αυτό το είδος. Ως αποτέλεσμα,
μπορεί κανείς σήμερα να το συναντήσει σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Είναι
θηρεύσιμο είδος στην Κύπρο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Κύπρος είναι το
δυτικότερο όριο της γεωγραφικής εξάπλωσης του είδους αυτού παγκοσμίως.
ΟΡΤΥΚΙ (
Coturnix coturnix
)
Ταξινόμηση:
Κλάση
:
Aves (Πτηνά)
Τάξη
:
Galliformes (Ορνιθόμορφα)
Οικογένεια
:
Phasianidae
(
Φασιανίδες)
Είδος
:
Coturnix coturnix
Περιγραφή
:
Είναι το πιο μικρό από τα είδη της
οικογένειάς του. Το αρσενικό έχει
γενικά καφετί χρώμα. Ο λάρυγγάς
του είναι μαύρος και χωρίζεται στα δύο μεμια άσπρη λωρίδα σε σχήμα “υ”. Ο
λάρυγγάς του μπορεί να είναι κάποτε και καφέ. Το στήθος του είναι καφετί ενώ το
κάτω μέρος του σώματός του είναι ασπριδερό. Το πλαϊνό φτέρωμά του έχει καφετί
χρώμα με άσπρες κηλίδες. Το πάνω μέρος του σώματός του έχει πιο σκούρο καφετί
χρωματισμό με γκριζόασπρες κηλίδες. Η ουρά του είναι πολύ κοντή. Το θηλυκό έχει
γενικά γκρίζο με καφετί χρωματισμό με σκούρα στίγματα στο στήθος και άσπρο με
καφέ λαιμό. Τα νεαρά μοιάζουν με τα θηλυκά.
Μήκος
: 16-18
εκ.
Βιότοπος
:
M.Antoniou
165