Διατροφή:
Με το μακρύ του ράμφος ανασύρει σκουλήκια, που είναι η κύρια τροφή του από
υγρά εδάφη, σάπια φύλλα και θάμνους. Τρέφεται επίσης με νύφες εντόμων, κυρίως
σκαθαριών. Κινείται νωρίς το πρωί και το σούρουπο.
Αναπαραγωγή:
Η αναπαραγωγή αρχίζει στα μέσα Μαρτίου. Φωλιάζει στο έδαφος και γεννά 4 αυγά
χρώματος καφέ σκούρου. Η επώαση γίνεται από το θηλυκό και διαρκεί 22 μέρες.
Αμέσως μετά την εκκόλαψη οι νεοσσοί ακολουθούν τους γονείς τους και τρέφονται
μόνοι τους. Μπορούν να πετάξουν πέντε περίπου βδομάδες μετά την εκκόλαψή τους.
Κατάσταση και εξάπλωση στην Κύπρο:
Η Μπεκάτσα είναι πουλί που έρχεται στην Κύπρο από το Νοέμβριο ως το
Φεβρουάριο για να ξεχειμωνιάσει. Αρκετά πουλιά διαχειμάζουν στην Κύπρο, αν οι
συνθήκες είναι ιδανικές (βροχερός καιρός). Είναι θηρεύσιμο είδος.
ΚΟΤΣΥΦΑΣ (Turdus merula)
Κοινή ονομασία: Kότσυφας, Μαυρόπουλος, Τζερκομούττης
Ταξινόμηση:
Κλάση: Aves (Πτηνά)
Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόμορφα)
Οικογένεια: Turdidae ( Τουρδίδες)
Είδος:
Turdus merula
Περιγραφή:
Ανήκει στην ίδια οικογένεια με την τζίκλα
(
Turdus philomelos
),
αλλά είναι κάπως
μεγαλύτερος. Το αρσενικό έχει γενικά μαύρο
χρωματισμό. Το ράμφος και ο δακτύλιος γύρω
από το μάτι του έχουν κίτρινο χρώμα. Το θηλυκό
έχει γενικά σκούρο καφετί χρωματισμό και
σκούρο ράμφος. Τα νεαρά πουλιά μοιάζουν με
τα θηλυκά.
Μήκος: 24-25 εκ.
Βιότοπος:
Συχνάζει σε δάση, πάρκα, κήπους, θάμνους αλλά και σε κατοικημένες περιοχές.
Διατροφή:
Τρέφεται κυρίως στο έδαφος με έντομα, σκουλήκια, σαλιγκάρια αλλά και με
καρπούς.
M.Antoniou
167