ν.
λ. Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
19
εκ. Πετροκότσυφας. Σπάνιος περαστικός επισκέπτης, που έρχεται κυρίως την
άνοιξη.
μ. Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
20
εκ. Γαλαζοκότσυφας. Μόνιμος κάτοικος σε μικρούς αριθμούς. Έρχεται στο
νησί και ως περαστικός, χειμερινός επισκέπτης.
ν. Monticola
(
θηλυκό, με παρόμοιο χρωματισμό και στα δύο είδη )
ξ. ο.
ξ. Phoenicurus phoenicurus (Φοινίκουρος ο κοτσιηνονούρης)
14
εκ. Συνήθης περαστικός επισκέπτης που έρχεται κυρίως την άνοιξη
ο. Phoenicurus ochruros (Φοινίκουρος ο καρβουνιάρης)
14
εκ. Συνήθης χειμερινός επισκέπτης αλλά και περαστικός μετανάστης..
M.Antoniou
M.Antoniou
M.Antoniou
123