π. Turdus merula (Μαυρότσιηκλα)
25
εκ. Συνήθης χειμωνιάτικος επισκέπτης. Ορισμένα ζευγάρια του είδους
φωλιάζουν σε ορεινές ρεματιές.
ρ. Turdus viscivorus (Τρυγονότσιηκλα)
.27
εκ. Μεγάλη τρυγονότζικλα. Όχι τόσο κοινή όπως τη πιο πάνω αλλά έρχεται το
χειμώνα σε ποικίλους αριθμούς ανάλογα με τη βαρυχειμωνιά.
σ. Turdus philomelos (Tσιήκλα)
26
εκ. Πολύ συνήθης χειμερινός αλλά και περαστικός επισκέπτης.
π.
ρ.
σ.
M.Antoniou
M.Antoniou
M.Antoniou
124