ι. Oenanthe cypriaca (Σκαλιφούρτα)
1.
Με κανελί χρώμα κατά την περίοδο του Φθινοπώρου
2.
Κανονικό χρώμα
14.5
εκ. Πολύ σύνηθες ενδημικό είδος, δηλαδή είδος που φωλιάζει μόνο στην
Κύπρο. Το χειμώνα διαχειμάζει στην Αφρική. Είδος που προτιμά ανοικτές
περιοχές παρόλο που μερικές φορές φωλιάζει και σε δάση.
κ.
κ. Oenanthe oenanthe.
15
εκ Πολύ κοινός περαστικός επισκέπτης και κατά τις 2 περιόδους της αποδημίας.
λ.
μ.
M.Antoniou
M.Antoniou
M.Antoniou
122