ζ.
ζ. Oenanthe deserti
(
Οινάνθη της Ερήμου)
η. Oenanthe hispanica
(
Οινάνθη η Ισπανική)
14
εκ. Σχετικά συνήθης περαστικός
επισκέπτης, κυρίως την άνοιξη
θ. Oenanthe lugenss
(
Ασπροκωλού)
η.
θ.
ι1. ι2.
M.Antoniou
M.Antoniou
M.Antoniou
M.Antoniou
M.Antoniou
121