ε.
δ.
στ.
δ. Luscinia svecica (Γαλαζολαίμης)
. 14
εκ. Σχετικά συνήθης χειμερινός και περαστικός επισκέπτης.
ε. Luscinia luscinia (Τσιχλαηδόνι)
16
εκ. Συνήθης περαστικός επισκέπτης, κυρίως την άνοιξη. Μοιάζει πολύ με το
αηδόνι.
στ. Tarsiger cyanurus (Αηδών ο Κυάνουρος)
M.Antoniou
M.Antoniou
M.Antoniou
120