α. Corvus monedula (Κολιός)
33
εκ. Μόνιμος κάτοικος, τοπικά πολύ συνήθης. Το πιο μικρό είδος κορακοειδούς.
Είναι κοινωνικό είδος, κινείται σε αγέλες και φωλιάζει σε αποικίες πάνω σε
απόκρημνους βράχους.
β. Corvus corax (Κλόκκαρος)
64
εκ. Σπάνιος μόνιμος κάτοικος και το πιο μεγάλο είδος κορακοειδούς. Συχνάζει
σε ορεινές περιοχές με απότομους βράχους όπου και φωλιάζει.
γ. Pica pica (Καρακάξα ή Κατσικορώνα)
46
εκ. Πολύ συνήθης μόνιμος κάτοικος σε πεδινές και ημιορεινές ανοιχτές κυρίως
περιοχές.
α.
β.
γ.
M.Antoniou
M.Antoniou
M.Antoniou
37.
C
ORVIDAE
114