δ. ε.
δ. Corvus corone (Κοράζινος)
47
εκ. Πολύ συνήθης μόνιμος κάτοικος σε ημιορεινές και πεδινές περιοχές.
ε. Garrulus glandarius (Κίσσα)
34
εκ. Συνήθης μόνιμος κάτοικος σε δασικές και παραδασώδεις περιοχές.
M.Antoniou
M.Antoniou
115