γ. δ.
α. Lanius senator (Δακκανούρα 19 εκ.)
19
εκ. Δακκανούρα. Συνήθης περαστικός επισκέπτης. Μερικά ζευγάρια του είδους
φωλιάζουν στην Κυπρο.
β. Lanius minor (Δακκανούρα 20 εκ.)
20
εκ. Μεγάλη δακκανούρα. Συνήθης περαστικός επισκέπτης που έρχεται κυρίως το
φθινόπωρο.
γ. Lanius collurio (Δακκανούρα 17 εκ.)
17
εκ. Δακκανούρα. Συνήθης περαστικός επισκέπτης.
δ. Lanius nubicus. ( Δακκανουρα 17 εκ.
)
Πολύ κοινός περαστικός επισκέπτης, πολλά ζευγάρια του είδους φωλιάζουν στη
Κύπρο.
M.Antoniou
M.Antoniou
113