α. Cuculus canorus. ( Κούκος η φασσοτριγωνο).
33
εκ. Κοινός περαστικός επισκέπτης ειδικά την άνοιξη. Είναι και αυτό είδος
παρασιτικό δηλαδή γεννά τα αυγά του σε φωλιές άλλων πουλιών, συνήθως πιο
μικρών από αυτό.
β. Clamator glandarius (Κούκος)
39
εκ. Σχετικά συνήθης περαστικός επισκέπτης που έρχεται κυρίως την άνοιξη.
Είναι είδος παρασιτικό, γεννά δηλαδή τα αυγά του σε φωλιές άλλων πουλιών και
ιδιαίτερα στη φωλιά της καρακάξας (κατσικορώνας).
21.
T
YTONIDAE
Tyto alba (Ανθρωποπούλι)
34
εκ. Ανθρωποπούλι. Συνήθης
μόνιμος κάτοικος του οποίου οι
αριθμοί πιθανόν να έχουν
υπολογιστεί. Προτιμά τις
καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τις
κτηνοτροφικές περιοχές όπου
αφθονεί η κύρια τροφή του, τα
ποντίκια.
M.Antoniou
20.
C
UCULIDAΕ
α. β.
M.Antoniou
M.Antoniou
20.
C
U ULIDAΕ
101