ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
…………………………………………………………………………………………..
Το κυνήγι στην Κύπρο
Το εγχειρίδιο αυτό αποσκοπεί στο να δώσει στον νέο αλλά και στον παλιό, έμπειρο
κυνηγό χρήσιμες πληροφορίες για το άθλημα του κυνηγιού, τη βιολογία και τη
διαχείριση της άγριας ζωής. Στοχεύει επίσης στο να δώσει την κατάλληλη ενημέρωση
για θέματα που αφορούν την προσωπική ασφάλεια του κυνηγού.
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό, δίνονται σε απλή και κατανοητή μορφή.
Αν για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε να εμβαθύνετε σε κάποια θέματα, αυτό
μπορείτε να το πράξετε με δική σας, προσωπική πρωτοβουλία. Η Υπηρεσία μας, στο
πλαίσιο του καθορισμένου χρόνου, σας παρέχει τη γενική, βασική πληροφόρηση για
τα θέματα αυτά. Σημειώστε επίσης, ότι για κάποια από τα θέματα που σας
παρουσιάζουμε, πιθανόν, σε άλλα βιβλία για το κυνήγι, να βρείτε διαφορετικές
απόψεις και εκτιμήσεις.
Τόσο η προσπάθειά μας για την επιμόρφωσή σας, όσο και ο θεσμός της
παρακολούθησης μαθημάτων και ο θεσμός των εξετάσεων, αποσκοπούν στο να
δημιουργήσουν ευσυνείδητους, «σωστούς» αθλητές κυνηγούς που θα έχουν τις
βασικές γνώσεις για την άγρια ζωή της Κύπρου και οι οποίοι, με τη σειρά τους, θα
βοηθήσουν στη διατήρησή της. Οι «σωστοί» κυνηγοί που θα δημιουργηθούν με αυτό
τον τρόπο, θα συμβάλουν ώστε το άθλημα του κυνηγιού να κληροδοτηθεί και στις
επόμενες γενιές, διαιωνίζοντας έτσι την παράδοση χιλιάδων χρόνων. Το κυνήγι είναι
άλλωστε πια συνώνυμο με την ιστορία του νησιού μας, τους μύθους και τους θρύλους
του.
11