α. Porzana parva (Μικροπουλλάι)
β. Fulica atra (Μαυρόκοτα)
38
εκ. Καραπαττάς. Συνήθης περαστικός, χειμερινός επισκέπτης. Αρκετά ζευγάρια
γεννούν σε υδατοφράχτες και άλλους υγρότοπους όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές.
β.
α.
γ.
δ.
M.A
M.A
M.A
M.A
10.
R
ALLIDAE
89