γ. Nycticorax nycticorax
(
Νυκτοκόρακας)
60
εκ. Αρκετά συνήθης περαστικός
επισκέπτης που κάποτε φωλιάζει σε πυκνούς
υγρότοπους. Κυνηγά την τροφή του και κατά
τη διάρκεια της νύχτας
α. Botaurus stellaris (Βούταυρος)
76
εκ. Σπάνιος περαστικός επισκέπτης, που έρχεται κυρίως την άνοιξη. Προτιμά
ρηχούς υγρότοπους με πυκνή βλάστηση.
β. Ixobrychus minutus (Ιξόβρυχος ο μικρός)
35
εκ. Αρκετά συνήθης επισκέπτης που προτιμά τους υγρότοπους. Έχει παρόμοιες
συνήθειες με το προηγούμενο είδος, όπως π.χ. στον τρόπο που κυνηγά.
M.Antoniou
4.
A
RDEIDAE
α. β.
M.Antoniou
M.Antoniou
76