3.
P
ELECANIDAE
α.
β.
α. Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
140-160
εκ. Αρκετά σπάνιος περαστικός επισκέπτης. Μπορούμε συνήθως να τον
συναντήσουμε στις δύο αλυκές.
β. Pelecanus crispus (Αργυροπελεκάνος)
.
160-180
εκ. Πολύ σπάνιος περαστικός επισκέπτης και είδος που κινδυνεύει
παγκόσμια.
M.A
M.A
75