ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ
…………………………………………………………………………………………..
Εισαγωγή.
Σχεδόν όλοι αγαπάμε και απολαμβάνουμε την άγρια ζωή. Ας σκεφτούμε μόνο το
θέαμα που προσφέρει ένας αετός που πετά στον ουρανό, το αγρινό που ανεβαίνει μια
βραχώδη πλαγιά, η αγριόπαπια που κολυμπά. Ας σκεφτούμε τη χαρά που προσφέρει
το κελάηδημα ενός πουλιού!
Η αγάπη μας για την άγρια ζωή είναι αληθινή, για να έχει όμως αξία πρέπει να
συμβάλλει στη σωστή διαχείριση και τη διατήρηση του άγριου περιβάλλοντος και της
πανίδας.
Με τον όρο άγρια ζωή εννοούμε όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου που ζουν
ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον. Δεν περιλαμβάνονται δηλαδή είδη που
εκτρέφονται από τον άνθρωπο ή ζουν σε περιορισμένη έκταση και σε συνθήκες
διαφορετικές από αυτές του φυσικού τους βιοτόπου.
Η διαχείριση των θηραμάτων και της άγριας ζωής (Wildlife management) είναι
επιστήμη και τέχνη μαζί. Ελέγχει τον αριθμό των άγριων ζώων, τη χωροκατανομή και
την ποιότητά τους. Αυτό, πρέπει να επιτυγχάνεται σε ισορροπία και αρμονία και
πάντοτε σε σχέση και με τις άλλες χρήσεις της γης.
Η σωστή διαχείριση επιτυγχάνεται με την καίρια και αποτελεσματική επέμβαση, είτε
άμεσα, στους ίδιους δηλαδή τους πληθυσμούς των άγριων ζώων (έλεγχος κάρπωσης,
εισαγωγή, εμπλουτισμός κ.λπ.), είτε έμμεσα, στη φύση δηλαδή, με την αλλαγή της
ποιότητας των βιοτόπων τους (βελτίωση βιοτόπων).
Η διαχείριση της άγριας ζωής επικεντρώνεται κυρίως στα σπονδυλωτά και
συγκεκριμένα στα θηλαστικά και τα πτηνά. Η διαχείριση των ιχθύων έχει αναπτυχθεί
σχεδόν ξεχωριστά, ενώ για τη διαχείριση των ερπετών και των αμφιβίων δεν έχει
επιδειχθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή σε ορισμένα απειλούμενα είδη.
Πατέρας της επιστήμης της διαχείρισης των θηραμάτων και της άγριας ζωής
θεωρείται ο Αμερικανός καθηγητής Άλντο Λέοπολντ (Aldo Leopold). Οι αρχές της
σύγχρονης διαχείρισης της άγριας ζωής στηρίζονται, και έχουν ακολούθως
αναπτυχθεί, στη βάση των αρχών της οικολογίας και της φιλοσοφίας που
εμπεριέχονται στο βιβλίο του «Διαχείριση Θηραμάτων» (Game management) που
κυκλοφόρησε το 1953.
Η άγρια ζωή περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλομορφία ζωικών πληθυσμών που
αλληλοεπιδρούν, τόσο μεταξύ τους όσο και με το περιβάλλον στο οποίο ζουν.
3
29