στον σκύλο. Αφού αφαιρέσουμε το πεπτικό σύστημα, κρεμάζουμε το θήραμα για
λίγα λεπτά για να το αποστραγγίσουμε από το περιττό αίμα.
Στη συνέχεια, τοποθετούμε τον λαγό σε μια πλαστική τσάντα για να μη λερώσει το
σακίδιο ή τα ρούχα μας. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται και η επαφή οποιωνδήποτε
εκτοπαρασίτων με το σώμα σας. Επιπλέον, η τσάντα προστατεύει το θήραμα από τα
έντομα. Μόλις φτάσουμε στο όχημά μας, τοποθετούμε το λαγό στην παγωνιέρα. Αν
πρόκειται να καταναλώσουμε τον λαγό στο άμεσο μέλλον τότε καλό είναι να
αφαιρούμε το δέρμα την ίδια μέρα. Στο σπίτι, το θήραμα πρέπει να καθαριστεί
καλύτερα και να τοποθετηθεί στην κατάψυξη.
Μεγαλύτερα πουλιά:
(
Περδίκι, φραγκολίνα, περιστεροειδή, ορτύκι)
Για τους ίδιους λόγους που αναφέραμε και πιο πάνω, μετά τη θήρευση και ιδιαίτερα
κατά τις θερμές ημέρες, τα έντερα θα πρέπει να αφαιρούνται. Τοποθετούμε τα πουλιά
σε μια πλαστική τσάντα και ακολούθως τα βάζουμε στην παγωνιέρα. Για να
αφαιρέσουμε τα έντερα χρησιμοποιούμε ένα ειδικό εργαλείο που, μαζί με το μαχαίρι,
έχει και ένα αγκιστροειδές εξάρτημα. Βάζουμε το εργαλείο στην κοιλιακή χώρα από
την αμάρα (έδρα) του πτηνού και στη συνέχεια το τραβάμε προς τα έξω μαζί με τα
έντερα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά ένα κλαδάκι ή ένα κομμάτι
σύρμα μήκους 10 εκατοστών με αγκιστροειδές άκρο. Τα έντερα μπορούμε επίσης να
τα αφαιρέσουμε με το να αποκόψουμε την αμάρα και να τα τραβήξουμε στη συνέχεια
με τα δάχτυλά μας. Στα περιστερόμορφα, καλό είναι να αφαιρείται και ο πρόλοβος
(
πουππούφι). Τον πρόλοβο τον αφαιρούμε αφού χαράξουμε το δέρμα μπροστά στο
λαιμό του πτηνού και τον τραβήξουμε στη συνέχεια με τα δάχτυλά μας.
Στο σπίτι, καλό είναι να καθαρίσουμε πιο προσεκτικά τα εντόσθια, να αφαιρέσουμε
το φτέρωμα και τον πρόλοβο, εφόσον αυτός δεν έχει αφαιρεθεί προηγουμένως, και να
τα τοποθετήσουμε στην κατάψυξη. Αν τα πουλιά πρόκειται να διατηρηθούν για
μεγάλο χρονικό διάστημα στην κατάψυξη, τότε μπορείτε να τα φυλάξετε με το
φτέρωμά τους, προστατεύοντας έτσι καλύτερα την ποιότητά τους.
Μικρότερα πουλιά:
(
Τσίχλες, Τρασιήλες)
Στα μικρότερα πουλιά και ιδιαίτερα τις τσίχλες δε χρειάζεται να αφαιρούνται τα
εντόσθια τη μέρα της θήρευσης. Διατηρούμε τα πουλιά αυτά σε δροσερό μέρος ή σε
παγωνιέρα μέχρι να τα τοποθετήσουμε στην κατάψυξη. Πριν από την τοποθέτησή
τους στην κατάψυξη, καλό είναι να αφαιρούμε το φτέρωμα και τα εντόσθια.
270