ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΗΡΕΥΜΕΝΩΝ
ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΓΟΥ
……………………………………………………………………………..
Γενικά
Η διαχείριση των θηρευμένων (μετά τη θήρευση) πρέπει να γίνεται με σοβαρότητα
και υπευθυνότητα, ιδιαίτερα στην Κύπρο όπου οι θερμοκρασίες είναι αρκετά ψηλές.
Οι θερμοκρασίες που δυνατόν να αναπτυχθούν μέσα σε ένα σταθμευμένο όχημα με
κλειστά τα παράθυρα ακόμα και κατά τη χειμερινή περίοδο, είναι αρκετά ψηλές και
μπορούν να αλλοιώσουν το κρέας του θηράματος μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα
προκαλώντας ακόμα και τροφικές δηλητηριάσεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δίνεται κατά τις θερμές μέρες οπότε και οι συνθήκες αλλοίωσης είναι ευνοϊκότερες.
Η ύπαρξη μιας παγωνιέρας στο όχημα μπορεί να προστατεύσει το θήραμα αλλά και
να κρατήσει δροσερό το νερό και αναλλοίωτο το φαγητό.
Όπως άλλωστε προβλέπεται και από τη νομοθεσία, όλα τα θηράματα πρέπει να
διατηρούνται στην κατάψυξη και να καταναλώνονται σε σχετικά σύντομο χρονικό
διάστημα για να μην αλλοιώνεται η γεύση τους. Όταν αποθηκεύετε ένα θήραμα στην
κατάψυξη φροντίστε να γράψετε πάνω στο περιτύλιγμα την ημερομηνία θήρευσης
και το είδος του. Γενικά, η διαχείριση των θηρευμένων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα
με τις καιρικές συνθήκες, το είδος και το χρόνο που θα καταναλωθούν, ως
ακολούθως:
Λαγός
Αμέσως μετά τη θήρευση θα πρέπει να απομακρύνουμε το στομάχι, τα εντόσθια, την
ουροδόχο κύστη και τη χολή. Αυτό είναι απαραίτητο αφού τις περισσότερες φορές
τα σκάγια διατρυπούν τα όργανα αυτά και υπάρχει ο κίνδυνος το περιεχόμενό τους
να χυθεί στην κοιλιακή χώρα του ζώου υποβαθμίζοντας έτσι την ποιότητά του.
Επιπλέον, η βακτηριακή χλωρίδα του εντέρου μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνση του
κρέατος καθιστώντας το επικίνδυνο για βρώση.
Σχήμα 1 Σχήμα 2
Απομακρύνουμε το πεπτικό σύστημα κάνοντας μια επιμήκη τομή στην κοιλιακή
χώρα (σχήμα 1) και προσέχοντας να μην τρυπήσουμε το στομάχι. Τοποθετούμε στη
συνέχεια το χέρι μας στην κοιλιακή χώρα και, κρατώντας τον οισοφάγο, τραβούμε
και αποκολλούμε το στομάχι και την ουροδόχο κύστη (σχήμα 2). Απομακρύνουμε
στη συνέχεια τα έντερα. Χρησιμοποιούμε μαχαίρι για να αποκόψουμε το παχύ έντερο
από την έδρα. Από σεβασμό προς το θήραμα αλλά και για τη διασφάλιση της υγείας
του σκύλου σας, πρέπει πάντα να θάβουμε τα εντόσθια και να μην τα δίνουμε ποτέ
269