Εικ. 10.2
Η μυρωδιά προσκολλάται στα σταγονίδια του νερού, είτε αυτό βρίσκεται
στο έδαφος είτε στον αέρα.
Άνεμος.
Αν η υγρασία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επιδρά στην όσφρηση του
σκύλου, ο άνεμος, είναι ίσως ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας. Δεν είναι λίγες
οι φορές που διαπιστώνουμε ότι η απόδοση των σκύλων μας δεν είναι ικανοποιητική.
Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν υπάρχει άπνοια, όταν δε φυσάει καθόλου. Δεν είναι
όμως όλοι οι άνεμοι το ίδιο. Ένα ελαφρύ αεράκι που φυσάει σταθερά, μεγαλώνει τις
πιθανότητες του σκύλου να «πιάσει μυρωδιά». Ένας πολύ δυνατός άνεμος, ή ένας
άνεμος ακανόνιστος, γεμάτος σκόνη, είναι τόσο αρνητικός όσο η πλήρης άπνοια.
Εικ. 10.3
Προσπαθούμε να βάζουμε τον σκύλο μας να κυνηγά κόντρα στον άνεμο,
έτσι που το σύννεφο των μορίων των οσμών να φτάνει σ’αυτόν.
M.Antoniou
M.Antoniou
252