Εκπαίδευση και φυσική κατάσταση του σκύλου.
Ο κυνηγός είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση, τη συμπεριφορά και τη φυσική
κατάσταση του κυνηγετικού του σκύλου. Για να αποδώσει καλά στην ύπαιθρο και
ειδικότερα στο κυνήγι, ο σκύλος χρειάζεται την κατάλληλη εκπαίδευση. Την σωστή
εκπαίδευση ενός σκύλου αναλαμβάνουν εξαίρετοι εκπαιδευτές που σπαταλούν
συνήθως πολύ χρόνο και κόπο για την εκπαίδευσή του. Τα κυνηγετικά σκυλιά
εκπαιδεύονται να υπακούνε στους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς, πολλές φορές
όμως εκπαιδεύονται να υπακούνε και σε οδηγίες που δίνονται με το χέρι, τη φωνή ή
με σφύριγμα. Καθοριστικός παράγοντας για την σωστή εκπαίδευση ενός σκύλου,
είναι η δική σας υπεύθυνη στάση απέναντί του και ο τρόπος που τον μεταχειρίζεστε.
Οι υποχρεώσεις του κυνηγού.
Οι ιδιοκτήτες κυνηγετικών σκύλων έχουν ευθύνες προς τα σκυλιά τους, προς τους
άλλους κυνηγούς και προς το κοινό γενικότερα.
Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών κυνηγετικών σκύλων αρχίζουν με την αυστηρή
τήρηση των προνοιών της νομοθεσίας για τους σκύλους. Σύμφωνα με τις πρόνοιες
αυτές, οι ιδιοκτήτες κυνηγετικών σκύλων πρέπει:
α) να έχουν τον έλεγχο πάνω στους σκύλους τους κατά τη διάρκεια του κυνηγιού.
β) να είναι σε καλή φυσική κατάσταση ώστε να είναι σε θέση να ακολουθούν τον
σκύλο.
γ) να προετοιμάζουν τον σκύλο πριν από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου.
δ) να του προσφέρουν καλό φαγητό και την απαραίτητη ξεκούραση.
Ο κυνηγός πρέπει να εξασφαλίζει στον σκύλο του τον κατάλληλο χώρο διαμονής.
Το σκέπαστρο/σπιτάκι του σκύλου δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένο στον αέρα και το
στρώμα του πρέπει να είναι καθαρό. Να θυμάστε, ότι ο σκύλος πρέπει να έχει πάντα
άφθονο και καθαρό νερό.
Τα κυνηγετικά σκυλιά χρειάζονται ξεκούραση. Κανένας σκύλος δεν μπορεί να
κυνηγά κάθε μέρα ή ακόμα και μέρα παρά μέρα χωρίς ξεκούραση. Τα πόδια των
σκύλων, ειδικά οι πατούσες, χρειάζονται την ανάλογη φροντίδα αφού και μια μόνο
γρατσουνιά μπορεί να προκαλέσει μόλυνση.
Όταν τα σκυλιά μεταφέρονται με το αυτοκίνητο θα πρέπει να έχουν ξεχωριστό,
άνετο και καθαρό κλουβί. Δεν πρέπει να μεταφέρονται πολλά σκυλιά μαζί στο ίδιο
κλουβί.
Ο κυνηγός δεν πρέπει να επιτρέπει στον σκύλο του να κυκλοφορεί ελεύθερα
οπουδήποτε ή να εισέρχεται σε απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου. Η εκπαίδευση των
σκύλων θα πρέπει επίσης να γίνεται μόνο στις καθορισμένες περιόδους και στις
καθορισμένες περιοχές.
250