ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ.
Για να βρούμε το βορρά με το ρολόι μας (με δείκτες) τοποθετούμε ένα ραβδί
κατακόρυφα στο κέντρο του ρολογιού (σχήμα (Α). Στη συνέχεια, γυρίζουμε το ρολόι
μέχρι που η σκιά από το ραβδί να πέσει πάνω στον ωροδείκτη. Όπως φαίνεται στο
σχήμα (Β), ο βορράς είναι το σημείο που βρίσκεται στο μέσο της απόστασης του
ωροδείκτη και του 12.
Α)
Β)
M.A
Εικ. 9.1
Εύρεση του Βορρά με τη βοήθεια ενός ρολογιού
.
246