225
ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ
Τα βήματα που ακολουθούμε για να τοποθετήσουμε τον ασθενή σε στάση ανάνηψης
είναι τα πιο κάτω:
1.
Ανοίξτε
την
τραχεία
γέρνοντας το κεφάλι προς τα
πίσω και ανασηκώνοντας το
σαγόνι. Ισιώστε τα πόδια και
λυγίστε τον αγκώνα όπως
φαίνεται στο διπλανό σχήμα.
2.
Βάλτε το πίσω μέρος του
χεριού του ασθενούς πάνω στο
μάγουλο και κρατήστε το εκεί.
Εικ. 8.2.1
Προετοιμασία του ασθενούς για στάση
ανάνηψης σε περίπτωση που αυτός βρίσκεται
ανάσκελα.
3.
Πιάστε το πόδι από το γόνατο και γυρίστε τον ασθενή προς το μέρος σας. Καθώς
τον γυρνάτε, φροντίστε να κρατάτε το χέρι του ασθενούς πάνω στο μάγουλο.
4.
Η τελική στάση που θα έχει το σώμα του ασθενούς είναι αυτή που φαίνεται στην
εικόνα 8.2.2.
Εικ 8.2.2
Στάση ανάνηψης.
Λυγισμένος αγκώνας για
σταθερότητα
Καλά γερμένο κεφάλι για να
βγαίνουν τα υγρά από το στόμα και
να αποτρέπεται η αναρρόφηση των
υγρών του στομάχου.
Το χέρι στηρίζει το
κεφάλι.
Λυγισμένα πόδια
στηρίζουν το σώμα.