224
2.
Δίνουμε τις πρώτες βοήθειες.
Α) Ο ασθενής είναι αναίσθητος , αναπνέει και έχει σφυγμό. (Λιποθυμία)
1.
Διάγνωση των αιτιών της λιποθυμίας (π.χ αιμορραγία, υπογλυκαιμία, τραύμα
στο κεφάλι, θερμοπληξία, υποθερμία κ.λπ.) και σε περίπτωση που υπάρχει
κάποιο τραύμα, φροντίζουμε αναλόγως.
2.
Αυξάνουμε την αιμάτωση του εγκεφάλου (εικ. 8.1).
3.
Σε περίπτωση που ο ασθενής δε συνέρχεται, τοποθετήστε τον σε στάση
ανάνηψης (εικ. 8.2.) και καλέστε βοήθεια.
Β) Ο ασθενής είναι αναίσθητος, δεν αναπνέει αλλά έχει σφυγμό. (Διακοπή
αναπνοής)
1.
Κάντε 10 τεχνητές αναπνοές (εικ 8.3)
2.
Καλέστε ασθενοφόρο.
3.
Συνεχίστε την τεχνητή αναπνοή με ρυθμό 10 αναπνοές ανά λεπτό
Γ) Ο ασθενής είναι αναίσθητος χωρίς σφυγμό και αναπνοή.
(
Καρδιακή ανακοπή)
1.
Καλέστε ασθενοφόρο.
2.
Αρχίστε την τεχνητή αναπνοή και τις μαλάξεις στο στήθος (εικ 8.4, 8.5)
(
Καρδιοαναπνευστική επαναφορά ΚΑΕ)
1.
ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ
Εικ. 8.1
Τοποθέτηση του ασθενούς σε περίπτωση λιποθυμίας.
Ανύψωση των ποδιών.
Βελτιώνει την αιμάτωση
του εγκεφάλου και των
ζωτικών οργάνων.
Διατήρηση της κεφαλής χαμηλά.
Δυνατόν να προληφθεί η απώλεια
των αισθήσεων.