ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ
…………………………………………………………………………………………..
Ο κυνηγός ο οποίος μαθαίνει τα βασικά στοιχεία για την ασφαλή χρήση των
πυροβόλων όπλων, πρέπει παράλληλα να αναπτύξει και αίσθημα ευθύνης απέναντι
στο άθλημα του κυνηγιού.
Το να κατανοήσει ο κυνηγός τι πραγματικά σημαίνει «διαχείριση της άγριας ζωής»
είναι εξίσου σημαντικό όσο και το να χειρίζεται με ασφάλεια ένα πυροβόλο όπλο. Ο
κάθε κυνηγός, νέος ή έμπειρος, οφείλει να διαμορφώσει ένα δικό του κανόνα ηθικής
συμπεριφοράς που θα τον βοηθήσει να λειτουργεί σωστά στις κυνηγετικές του
εξορμήσεις. Ο κανόνας αυτός μπορεί να ονομαστεί «ηθική του κυνηγού».
Αυτόν τον κανόνα ηθικής ο κυνηγός πρέπει να τον ακολουθεί, τόσο όταν κυνηγά
μόνος όσο και όταν κυνηγά με φίλους.
Παραθέτουμε πιο κάτω τις έξι αρχές που πρέπει να αποτελούν μέρος του κανόνα
ηθικής του κυνηγού και να εφαρμόζονται κατά γράμμα:
Εικ. 2.1
Κάθε σωστός κυνηγός
τηρεί τις αρχές (Νόμους) και τους
κανονισμούς του κυνηγίου και
ευγενικά απαιτεί και από τους
άλλους κυνηγούς να κάνουν το ίδιο.
1.
Θα θεωρώ τον εαυτό μου φιλοξενούμενο στην ξένη γη, θα σέβομαι την ξένη
ιδιοκτησία˙ έτσι, θα είμαι ευπρόσδεκτος εκεί και στο μέλλον.
2.
Θα τηρώ τις αρχές της σωστής χρήσης των όπλων και θα απαιτώ με ευγένεια
από τους άλλους κυνηγούς να κάνουν κι αυτοί το ίδιο.
3.
Θα τηρώ τις αρχές (νόμους) και τους κανονισμούς του κυνηγιού και θα
απαιτώ με ευγένεια και από τους άλλους κυνηγούς να κάνουν κι αυτοί το ίδιο.
4.
Θα κάνω ότι μπορώ για ν’ αποκτήσω τις κατάλληλες σκοπευτικές και
κυνηγετικές ικανότητες που θα διασφαλίζουν καθαρό και «τίμιο» κυνήγι.
5.
Θα υποστηρίζω τις προσπάθειες για τη διαχείριση του θηράματος και γενικά
θα βοηθώ στη διατήρηση της άγριας ζωής.
6.
Θα μεταδώσω στους νεότερους κυνηγούς τις αναγκαίες γνώσεις και θα
φροντίσω να αποχτήσουν τις ικανότητες που χρειάζεται ένας «σωστός» και με
ήθος κυνηγός.
19