ΘΟΥΠΙ (
Otus scops cyprius
)
Κοινή ονομασία: Θουπί, Γκιώνης
Ταξινόμηση:
Κλάση: Aves (Πτηνά)
Τάξη: Strigiformes (Γλαυκόμορφα)
Οικογένεια: Strigidae (Γλαυκίδες)
Είδος:
Otus scops cyprius
Περιγραφή:
Είναι το πιο μικρό και λεπτοκαμωμένο είδος
κουκουβάγιας που απαντά στην Κύπρο. Έχει
γενικά σκούρο γκριζοκαφετί χρώμα με άσπρα
στίγματα στη ράχη και σκούρες γραμμές κατά
μήκος ολόκληρου του σώματός του. Το κύριο
χαρακτηριστικό του είναι οι δύο ανασηκωμένες
τούφες φτερών που έχει στο κεφάλι του που δίνουν
την εντύπωση ότι έχει εξωτερικά αυτιά. Τα
αρσενικά και τα θηλυκά πουλιά είναι όμοια στην
εμφάνιση. Τα πουλιά του είδους αυτού που ζουν
μόνιμα στην Κύπρο θεωρείται ότι ανήκουν σε
ξεχωριστό ενδημικό υποείδος και έχουν πιο σκούρο
γκρίζο χρωματισμό.
Μήκος: 19-21εκ..
Βιότοπος:
Συχνάζει σε αραιά δάση, κήπους, φάρμες, πάρκα, ελαιώνες αλλά και σε κατοικημένες
περιοχές. Είναι νυκτόβιο είδος.
Διατροφή:
Τρέφεται κυρίως με έντομα.
Αναπαραγωγή:
Φωλιάζει την περίοδο από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο σε κουφάλες δέντρων, σε
τρύπες τοίχων, σε παλιές φωλιές άλλων πουλιών (κυρίως κορακοειδών), αλλά και σε
τεχνητές φωλιές που έχει εγκαταστήσει το Ταμείο Θήρας. Γεννά συνήθως 2-5 αυγά
άσπρου χρώματος. Η επώαση διαρκεί 24-26 μέρες και την αναλαμβάνει το θηλυκό.
Οι νεοσσοί εγκαταλείπουν τη φωλιά τους έπειτα από 3 περίπου βδομάδες. Οι γονείς
φροντίζουν τους νεοσσούς για περίπου 15 μέρες ακόμα μετά την εγκατάλειψη της
φωλιά τους.
Κατάσταση και εξάπλωση στην Κύπρο:
Είναι αρκετά συνήθης και μόνιμος κάτοικος της Κύπρου και θεωρείται ενδημικό
υποείδος. Μερικά άλλα πουλιά του είδους αυτού επισκέπτονται το νησί κατά τις
μεταναστεύσεις. Απαντά σε πολλές περιοχές, σε όλα τα υψόμετρα. Είναι
προστατευόμενο είδος.
M.Antoniou
154