ΠΡΑΣΙΝΟΚΕΦΑΛΗ ΠΑΠΙΑ
(
Anas platyrhynchos
)
Κοινή ονομασία: Πρασινοκέφαλη πάπια, Αρκοπαπίρα, Κανναούρα, Πελεζικκάς
Ταξινόμηση:
Κλάση: Aves (Πτηνά)
Τάξη: Anseriformes (Χηνόμορφα)
Οικογένεια: Anatidae (Ανατίδες)
Είδος:
Anas platyrhynchos
Περιγραφή:
Είναι πάπια μεγάλου μεγέθους. Το
αρσενικό έχει πράσινο κεφάλι και σε
αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται και η
κοινή ονομασία του είδους. Το στήθος
του έχει σκούρο καφετί χρώμα και χωρίζεται από τον πράσινο λαιμό
του με έναν άσπρο δακτύλιο. Το ράμφος του είναι κίτρινο και τα πόδια του είναι
χρώματος πορτοκαλί. Το θηλυκό έχει γενικά καστανωπό χρώμα και πρασινόγκριζο
ράμφος.
Μήκος: 50-60 εκ.
Βιότοπος:
Συχνάζει σε βάλτους, υδατοφράκτες, λίμνες, ποταμούς και δεξαμενές.
Διατροφή:
Τρέφεται με υδρόβια βλάστηση, μικρούς υδρόβιους οργανισμούς, χόρτα και σπόρους.
Αναπαραγωγή:
Φωλιάζει την περίοδο από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο. Κατασκευάζει φωλιά στο
έδαφος, μέσα σε πυκνή βλάστηση κοντά σε νερό. Γεννά 10-12 πρασινωπά αυγά. Η
επώαση διαρκεί γύρω στις 22-28 μέρες. Τα νεαρά μπορούν να πετάξουν 2 περίπου
μήνες μετά την εκκόλαψή τους.
Κατάσταση και εξάπλωση στην Κύπρο:
Είναι χειμερινός επισκέπτης της Κύπρου. Μερικά όμως πουλιά μένουν εδώ και
φωλιάζουν. Η δημιουργία πολλών υδατοφρακτών τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο,
βοήθησε στην αύξηση των ζευγαριών του είδους αυτού που αναπαράγονται εδώ.
Συναντάται στους υγροβιότοπους Ακρωτηρίου, στις αλυκές Λάρνακας, στη λίμνη
Παραλιμνίου, στους υδατοφράκτες Άχνας και Ασπρόκρεμου και αλλού.
M.Antoniou
153