Β) ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΙΔΙΑ
Telescopus fallax cyprianus (Τρόπης) Malpolon monspessulanus
Insignitus (Σαπίτης)
Γ) ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΙΔΙΑ
Macrovipera lebetina cypriensis (Φίνα ή οχιά)
147