Α) ΜΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΦΙΔΙΑ
Typhlops vermicularis (ο Ανήλιος) Coluber nummifer (Ξυλότροπος)
Coluber cypriensis (το Κυπριακό φίδι) Natrix natrix cypriaca
(
το Κυπριακό νερόφιδο)
Coluber jugularis (το Μαύρο φίδι)
146