Ο αθλητής κυνηγός καθόλου δεν υπολογίζει το χρηματικό κόστος, τον κόπο και το
χρόνο που σπαταλά για να καρπωθεί ένα θήραμα ή, έστω, για να έχει απλώς την
ευκαιρία να το κυνηγήσει. Η ευχαρίστηση που έχει ένας κυνηγός από το κυνήγι, δεν
μπορεί να μετρηθεί σε χρήμα. Τα οφέλη που αποκομίζει ο κυνηγός είναι
συναισθηματικής, φυσικής και, μερικές φορές, πνευματικής αξίας. Σύμφωνα με
επίσημα στοιχεία, οι κύπριοι κυνηγοί αναλώνουν χιλιάδες ανθρωπομέρες κάθε χρόνο
για το κυνήγι. Έχουν μάλιστα αποδείξει ότι για να στηρίξουν το αγαπημένο τους
άθλημα, δε φείδονται ούτε κόπων ούτε χρημάτων.
Η ορθή και συνετή διαχείριση, η διατήρηση και η προστασία της άγριας ζωής είναι οι
παράγοντες που θα εξασφαλίσουν ευοίωνες προοπτικές για το κυνήγι., ώστε να
μπορέσουν οι κύπριοι κυνηγοί να κληροδοτήσουν, σε σωστές βάσεις, το άθλημα στις
επόμενες γενιές.
15