ζ.
Gyps fulvus (Γύπας)
100
εκ. Μόνιμος κάτοικος οι αριθμοί του οποίου μειώνονται χρόνο με το χρόνο,
ιδιαίτερα εξαιτίας της χρήσης δηλητηρίων από ασυνείδητους βοσκούς για
καταπολέμηση των αλεπούδων. Δυστυχώς, σήμερα έχουν απομείνει μόνο γύρω στα
12
ζευγάρια. Είναι αποκλειστικά πτωματοφάγο ζώο, δηλαδή καθαρίζει την ύπαιθρο
από τα πτώματα ζώων.
M.Antoniou
131