γ. ε.
δ.
γ
.
Buteo lagopus
(
Rough legged Buzzard)
δ. Pernis aprivorus (Honey Buzzard)
ε. Buteo buteo (Buzzard)
51-56
εκ. Βαρβακίνα, γέρακας. Συνήθης περαστικός
επισκέπτης ο οποίος περνά από το νησί σε μεγάλους
αριθμούς κυρίως το φθινόπωρο. Τρέφεται με ποντίκια
και μικρά πουλιά.
στ.
στ. Buteo rufinus
(
Long legged Buzzard)
. 61-66
εκ. Αετοβαρβακίνα. Σπάνιος μόνιμος
κάτοικος και χειμερινός επισκέπτης. Είδος που
φωλιάζει στην Κύπρο σε μικρούς αριθμούς.
Τρέφεται κυρίως με ποντίκες και πουλιά.
M.A
M.A
M.A
M.A
130