α. Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
38
εκ. Συνήθης περαστικός επισκέπτης, που έρχεται κυρίως την άνοιξη. Όταν τα
επίπεδα νερού είναι επαρκή, αρκετά ζευγάρια μένουν για να γεννήσουν.
β. Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
43
εκ. Αρκετά σπάνιος περαστικός επισκέπτης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό μακρύ
και γυριστό ράμφος.
α. β.
M.Antoniou
M.Antoniou
12.
R
ECURVIROSTIDAE
91