α.
β.
γ.
M.A
M.A
M.A
α. Cygnus Cygnus (Κύκνος ο μουσικός)
β. Cygnus olor (Kύκνος)
152
εκ. Κύκνος ο βουβός η ο άφωνος. Επισκέπτεται την Κύπρο περιοδικά το
χειμώνα σε μικρούς αριθμούς. Κάποτε, σε περιόδους βαρυχειμωνιάς, οι αριθμοί του
είδους στη Κύπρο αυξάνονται.
γ. Anser albifrons (Ασπρομέτωπη χήνα)
70
εκ. Χειμερινός επισκέπτης. Τη συναντάμε κυρίως γύρω από τις αλυκές, στη
Λάρνακα. Έρχεται σε αριθμούς που κυμαίνονται από μερικές δεκάδες σε αρκετές
εκατοντάδες (στο παρελθόν, η προσέλευσή της ήταν περισσότερο πολυάριθμη).
8.
A
NATIDAE
82