β.
α.
M.Antoniou
M.Antoniou
α. Plegadis falcinellus (Χαλκόκοτα)
56
εκ. Αρκετά κοινό περαστικό είδος, που έρχεται κυρίως την άνοιξη. Συχνάζει σε
υγρότοπους όπως είναι το Λιβάδι Φασουρίου, η Λίμνη Ορόκλινης, κ.α.
β. Platalea leucorodia (Κουταλομύτης)
86
εκ. Αρκετά σπάνιος περαστικός επισκέπτης που έρχεται το φθινόπωρο αλλά και
την άνοιξη, σε μικρούς όμως αριθμούς.
6.
T
HRESKIORNITHIDAE
80